Ο Αρκάς μέσω του Facebook έδωσε το καλύτερο αποχαιρετισμό για τον μεγάλο επιστήμονα Stephen Hawkings

Ο Αρκάς μέσω του Facebook έδωσε το καλύτερο αποχαιρετισμό για τον μεγάλο επιστήμονα Stephen Hawkings

Η έκδοση των ροδοσταυρικών μανιφέστων είχε σπουδαίο αντίκτυπο σε όλη την Ευρώπη. Τα μανιφέστα γρήγορα ανατυπώθηκαν και προώθησαν ένα μεγάλο σώμα λογοτεχνίας στην οποία οι διαφωνούντες και οι οπαδοί κατηγορούσαν οι μεν τους δε. Εάν περιοριστούμε στις περιόδους ανάμεσα στο …

Η γένεση του Ροδοσταυρικού Κινήματος. Μέρος 6ο Read more »

Ο Χυμικός Γάμος Ο Χυμικός Γάμος του Christian Rosenkreuz, ένα βιβλίο που θεωρήθηκε το τρίτο ροδοσταυρικό μανιφέστο, παρουσιάστηκε το 1616. Τυπώθηκε στο Strasbourg από τον Lazarus Zetzner, έναν εκδότη πολλών αλχημικών πραγματειών. Αυτό το έργο διαφέρει κατά πολύ από τα …

Η γένεση του Ροδοσταυρικού Κινήματος. Μέρος 5ο Read more »

Από καθαρά ιστορική άποψη οι ροδόσταυροι παρουσιάστηκαν στις αρχές του 17ου αι. Θα πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε ότι δεν υπήρχαν πιο πριν; Σύμφωνα με τον Sédir: «Το Rose Croix είχε αυτό το όνομα μόνο στην Ευρώπη τον 17ο αι. Δεν …

Η γένεση του Ροδοσταυρικού Κινήματος. Μέρος 4ο Read more »

Την παραμονή της έκδοσης των ροδοσταυρικών μανιφέστων, η Ευρώπη βρισκόταν σε αναταραχή ιδίως εξαιτίας της ηθικής της κρίσης. Ήταν λοιπόν σε αυτή τη κατάσταση που οι ροδόσταυροι πρότειναν την μέθοδο για την αποκατάσταση της αρμονίας.Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι …

Η γένεση του Ροδοσταυρικού Κινήματος. Μέρος 3 Read more »

Η κληρονομιά πέρασε από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και εμπλουτίστηκε τον 7ο αι. από τους Άραβες, που πρόσθεσαν τις δικές τους παρατηρήσεις. Μέσω αυτών ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ταξίδεψε στην χριστιανική δύση, με την Ισπανία και μετά την Ιταλία, να …

Η γένεση του Ροδοσταυρικού Κινήματος. Μέρος 2ο Read more »

Πολλοί αναρωτιούνται για τις απαρχές του ροδοσταυρισμού. Αν και οι περισσότεροι ερευνητές θα έθεταν την αρχή του στον 17ο αι. η γένεση του κινήματος μπορεί να βρεθεί στο πιο μακρινό παρελθόν. Αυτό τουλάχιστον πίστευε ο Michael Maier. Στο έργο του …

Η γένεση του Ροδοσταυρικού Κινήματος. Μέρος 1ο Read more »