Οι Νεάντερταλ δεν ήταν πρόγονοί μας

Spread the love

Ομάδα ανθρωπολόγων με επικεφαλής την παλαιοανθρωπολόγο Κατερίνα Χαρβάτη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης διαπίστωσαν ότι οι Νεάντερταλ διαφέρουν από τον Homo Sapiens τόσο πολύ, ώστε να αποτελούν διαφορετικό είδος.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικές τεχνικές απεικόνισης -γεωμετρική μορφομετρία- για να συγκρίνουν κρανία συγχρόνων ανθρώπων και Νεάντερταλ, καθώς και κρανία 11 άλλων ειδών πρωτευόντων θηλαστικών.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικές τεχνικές απεικόνισης -γεωμετρική μορφομετρία- για να συγκρίνουν κρανία συγχρόνων ανθρώπων και Νεάντερταλ, καθώς και κρανία 11 άλλων ειδών πρωτευόντων θηλαστικών.

Τα ευρήματά τους πιθανόν να τερματίσουν την από δεκαετίες συζήτηση μεταξύ των υποστηρικτών του μοντέλου της περιφερειακής συνέχειας για την καταγωγή του ανθρώπου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι Νεάντερταλ ήταν ένα υποείδος του Homo Sapiens, και τους υποστηρικτές του μοντέλου της χωριστής καταγωγής, που θεωρούν τους Νεάντερταλ ως χωριστό, διαφορετικό είδος.

713002D4F7BFF8B5A8FB3C08BEA8F02C
Σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσιεύεται στο τεύχος της επιθεώρησης Proceedings of the National Academy of Sciences, η διαφορά ανάμεσα στους Νεάντερταλ και τους σύγχρονους ανθρώπους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που διαπιστώνεται μεταξύ διαφορετικών ειδών συγγενών πρωτευόντων θηλαστικών.

180px-Homo_sapiens_neanderthalensis
Αλλη ομάδα 30 αρχαιολόγων, παλαιοανθρωπολόγων, γεωλόγων και κλιματολόγων, με επικεφαλής τον Τιέρντ βαν Αντελ του Πανεπιστημίου του Κεμπριτζ, συγκέντρωσε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ευρωπαϊκή χλωρίδα και πανίδα πριν από 40 χιλιάδες χρόνια, και κατέληξε ότι ο Homo Νeanderthalensis δεν εξοντώθηκε από τον Homo Sapiens, αλλά από το δριμύ ψύχος της τελευταίας παγετώδους περιόδου, σύμφωνα με το NewScientist
Τα συμπεράσματα των ειδικών δημοσιεύονται στην έκθεση «Ο άνθρωπος του Νεάντερταλ και ο σύγχρονος άνθρωπος στο ευρωπαϊκό τοπίο κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο».
Ολα τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι πρώτοι σύγχρονοι άνθρωποι, οι Ωριγνάσιοι, που εμφανίστηκαν πριν από 40.000 χρόνια, δεν μπορούσαν να αντέξουν το ψύχος της Βόρειας Ευρώπης. Αρχισαν να μετακινούνται νότια έως ότου κατέληξαν σε ελάχιστα μικρά καταφύγια, όπως η νοτιοδυτική Γαλλία και οι ακτές της Μαύρης Θάλασσας, πριν από 25.000 χρόνια.
Εκεί αναγκάστηκαν να συνυπάρξουν με τους Νεάντερταλ για χιλιάδες χρόνια και να τους ανταγωνιστούν στην εκμετάλλευση φυσικών πόρων.
Και τα δύο είδη του γένους Homo όδευαν προς εξαφάνιση, έως ότου εμφανίστηκαν οι Homo Sapiens της γραβέτιας βαθμίδας, στη νότια και ανατολική Ευρώπη πριν από 30 έως 29 χιλιάδες χρόνια.
Οι άνθρωποι της γραβέτιας εποχής διέθεταν καλύτερο ρουχισμό και η κοινωνική τους δομή ήταν πιθανότατα πιο εξελιγμένη.
Η αντοχή τους στο κρύο οδήγησε σε νέα αύξηση του πληθυσμού του σύγχρονου ανθρώπου πριν από 25 έως 18 χιλιάδες χρόνια, ενώ ο άνθρωπος του Νεάντερταλ είχε εξαφανιστεί τουλάχιστον 10.000 χρόνια νωρίτερα.

Leave a Reply