Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοίνωσε ότι ανέλαβε να εκπονήσει μία πρότυπη μελέτη αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας στο λιμάνι Λαυρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής, μέσω σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Πρότυπη μελέτη αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας των Μεταλλείων Λαυρίου

Spread the love

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανακοίνωσε ότι ανέλαβε να εκπονήσει μία πρότυπη μελέτη αποκατάστασης της Γαλλικής Σκάλας στο λιμάνι Λαυρίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής, μέσω σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Γαλλική Σκάλα είναι ένα εμβληματικό λιμενικό-βιομηχανικό μνημείο, από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης και του ευρύτερου ιστορικού και αρχαιολογικού συνόλου της Λαυρεωτικής. Δεν έχει μελετηθεί μετά την κατασκευή της (1886-1888), ούτε έχει συντηρηθεί μετά τη σταδιακή παύση της λειτουργίας των μεταλλείων Λαυρίου (1982-1992).

Μοναδική μέριμνα της Πολιτείας από τότε αποτέλεσε η κήρυξη της ιστορικής κατασκευής ως διατηρητέας το 1987, χωρίς να ληφθούν άλλα μέτρα προστασίας και αποκατάστασής της. Η κατάσταση του μνημείου αξιολογήθηκε μέσω αυτοψιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τη διετία 2016-2017 από ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές της στατικής και των αναστηλώσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λαυρεωτικής.

Η Σκάλα κρίθηκε ως ιδιαίτερα επιβαρυμένη, λόγω της διάβρωσης από τη θάλασσα, της φυσιολογικής φθοράς των υλικών από το χρόνο, όπως και από τις επεμβάσεις και ζημιές που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Η νέα δράση στοχεύει στην πρότυπη μελέτη του συνόλου των ιστορικών και τεχνολογικών παραμέτρων της Γαλλικής Σκάλας Μεταλλείων Λαυρίου, στη δημιουργία ενός επιστημονικού προτύπου ιστορικής και τεχνικής τεκμηρίωσης (κατάλληλου για εφαρμογή σε αντίστοιχα μνημεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), στην ανάδειξη του τεχνικού-λιμενικού μνημείου εντός του ιστορικού χώρου της Λαυρεωτικής, καθώς και στη συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη της Λαυρεωτικής μέσω πολιτιστικού-αρχαιολογικού τουρισμού.

Το ΕΜΠ συμμετέχει στο έργο μέσω των Εργαστηρίων Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών (καθ. Ε. Σαπουντζάκης), Μεταλλικών Κατασκευών (καθ. Χ. Γαντές) και Εδαφομηχανικής (αναπλ. καθ. Μ. Καββαδάς) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, των Εργαστηρίων Αστικού Περιβάλλοντος (αναπλ. καθ. Ν. Μπελαβίλας) και Οικοδομικής (καθ. Ε. Εφεσίου) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας (καθ. Α. Γεωργόπουλος) της Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών, του Εργαστηρίου Δυναμικής και Κατασκευών (καθ. Ι. Αντωνιάδης) της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Προστασία Μνημείων».