Φιλοσοφία των Μαθηματικών ή Αριθμοσοφία, Αριθμολογία.

Spread the love

Εμβαθύνοντας λοιπόν στα αριθμοσύμβολα θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε αυτή την κατάσταση.

αριθμοί και γωνίες

Στο παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι οι αριθμοί είναι ανάλογοι των γωνιών που τους απαρτίζουν.

Ξεκινώντας θα περιγράψουμε την άποψη της σύνχρονης επιστήμης περί των μαθηματικών.

Μαθηματικά είναι η ανεξάρτητη επιστήμη της γνώσης λειτουργίας του φυσικού μας κόσμου τα οποία όμως δεν είναι ανεξάρτητα από τη λειτουργία των υπολοίπων παρατηρήσεων ή αλλιώς επιστημών, είναι η καταγραφή των μονάδων και ποσοτήτων της ύλης και το πώς αυτή συνδέεται μεταξύ της. Χαρακτηριστικό τους είναι ο ιδιαίτερος τρόπος παρουσίασης μέσω αριθμοσυμβόλων των προβλημάτων τους. Ακόμα  είναι κοινά σε όλες τις Επιστήμες που σημαίνει ότι Επιστήμονες διαφορετικών χώρων όπως Χημείας, φυσικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Γεωγραφίας ή και ακόμα της Ιστορίας μπορούν και συνδέουν της επιμέρους Επιστήμες, μελέτες ή και  τις συνθέτουν μεταξύ τους κάτω από ένα κοινό κώδικα, τον κώδικα των αριθμών.

Έτσι θα πούμε αυτό που έλεγαν στην Αρχαιότητα, ότι η επιστήμη των αριθμών είναι παιδί της φιλοσοφίας και άρχεται όλων των υπολοίπων.

Βέβαια σήμερα ακόμα και τα μαθηματικά με την έννοια των αριθμών, γιατί μαθηματικά είναι τα πάντα αυτά που αναλύονται (μαθηματικά εκ του μανθάνω, μαθήματα, μάθηση, μαθητής), είναι κατακερματισμένα σε επιμέρους κλάδους και για αυτό κατασκευάζονται μεγαλύτερη κλάδοι με σκοπό την ένωση, αλλιώς ούτε οι μαθηματικοί θα μπορούν στο μέλλον να συνεννοηθούν ( ενώσουν τις έννοιες).
Από την αυγή του κόσμου μας η Άλγεβρα και η Γεωμετρία, ένας άλλος κλάδος με άμεση σχέση υπέρ των αριθμών (κάτι που θα μας απασχολήσει σε άλλη ενότητα), δημιουργήθηκαν, προήλθαν από την καθημερινή παρατήρηση και εμπειρία της ίδιας της ζωής και πως αυτή εκδηλώνεται στο φυσικό μας κόσμο.

Αριθμοί και γεωμετρικά (μετρώ την γη και τις εκδηλώσεις της ύλης) σχήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα σε ρητούς και άρρητους δεσμούς μεταξύ τους.
Η προσπάθεια μας θα είναι  να εξετάσουμε την εννοιολογική πλευρά των αριθμών ή αλλιώς αριθμολογία (ο λόγος των αριθμών, έκφραση των ιδεών των αριθμών),

Στην κυριολεξία οι Αριθμολογία ασχολείται με

  1. με την εξέταση των σχέσεων των αριθμών μεταξύ τους.
  2. την κυρίως αριθμολογία, που ερευνά τη σχέση των αριθμών με τα φυσικά φαινόμενα.
  3. Την αριθμομαντεία που εφαρμόζει αυτές τις σχέσεις.
  4. Την Αριθμοσοφία που εξετάζει την βαθιά έννοια όλων των αριθμητικών σχέσεων του Σύμπαντος.

Τι σημαίνει όμως αριθμός, αριθμοί; Το σύνολο ομοίων μονάδων, μετρούμενο ποσό, πλήθος, μορφή κλιτού μέρους του λόγου, αυτές είναι μερικές από τις ερμηνείες που θα συναντήσετε σε διάφορα λεξικά στην κυριολεξία αριθμώ σημαίνει μετρώ απαριθμίζω ή ρυθμίζω τις διάφορες μονάδες.
Τα σχηματοσύμβολα που  χρησιμοποιούνται σήμερα 1,2,3.. κλπ προέρχονται από τους αρχαίους βαβυλώνιους και η ιστορία τους χάνεται στα βάθη των αιώνων, βέβαια άλλοι λαοί όπως οι φοίνικες, οι ρωμαίοι και οι έλληνες χρησιμοποιούσαν άλλο σύστημα αρίθμησης όπως Ι,ΙΙ,ΙΙΙ.. κλπ, και α,β,γ, όπου είναι και το Ελληνικό σύστημα μέτρησης.  Όπως βλέπουμε οι Αρχαίοι έλληνες συνέδεαν άμμεσα τα ιδεοσύμβολα με τα σχηματοσύμβολά, χρησιμοποιούσαν δηλαδή τα γράμματα τις γλώσσας μας για αριθμούς  και όπως έχουμε ήδη αναφέρει η Αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι μαθηματική, για αυτό και τείνει στις ίδιες έννοιες με τους αριθμούς.

Οι αριθμοί λοιπόν κρύβουν έννοιες φυσικών νόμων και τη λειτουργία του οικοσυστήματος μας που ονομάζουμε Σύμπαν. Έτσι χρησιμοποιούμενοι μόνοι τους οι σε συνδυασμούς μεταξύ τους παράγουν τον κόσμο των μορφών, από εδώ πηγάζει και η έννοια Αριθμητική που σημαίνει η ασχολούμενη με τη μελέτη των ιδιοτήτων και δυνάμεων των αριθμών.

Κληθείσα περί τα 530 π.χ. από τον Πυθαγόρα, που αποκαλεί τους αριθμούς αρχές των πραγμάτων, ο οποίος τους κληρονομεί με τη σειρά του  από τους αρχαίους Αιγυπτίους και ανατολίτες όπου ανέκαθεν επικρατούσε ο αριθμητικός συμβολισμός.

Όπως αναφέρει ο Ιάμβλιχος στο ( Πυθαγόρου Βίος 28), ο ίδιος ο Πυθαγόρας παραδέχεται ότι την θεωρία των αριθμών την κληρονόμησε από τον Ορφέα, ο οποίος δίδασκε ότι οι Αριθμοί είναι η αρχή πάντων των εν ουρανό, τη γη και τον μεταξύ τους διαστημάτων και η ρίζα της αιωνιότητας του Θείου ας μην ξεχνούμε ακόμα την περίφημη τετρακτύ του Πυθαγόρα όπου συνοψίζεται η αποκάλυψη της δημιουργίας ολόκληρης .
Ακόμα ο Πλάτωνας του οποίου το πραγματικό του όνομα ήταν  και Πλάτων του δίνεται ο τίτλος  επειδή είχε πλατύ μέτωπο και γενικά ευρύ σώμα, καλλιεργεί τη θεωρία των συμβόλων των αριθμών και αποκαλεί ευτυχή εκείνον που κατανοεί τους πνευματικούς αριθμούς και αντιλαμβάνεται τις πανίσχυρες επιδράσεις τους, για τον Πλάτωνα οι αριθμοί είναι το αίτιο της παγκοσμίου αρμονίας και της παραγωγής των πάντων.
Οι Βαβυλώνιοι παραδέχονται ως ιερούς τους αριθμούς. Τους χρησιμοποιούν από το  1-60, ο 60 σημαίνει τον Άνου τον πατέρα των θεών, ο 50 σημαίνει τον Μπέλ, ο 40 τον Εά, ο 15 την Ιστάρ.

Τα Εβραϊκά φύλα θεωρούν και αυτά με τη σειρά τους ως ιερούς τους αριθμούς και τις έννοιες που κρύβουν, ως δυνάμεις του κόσμου ή του θεού π.χ. το σύμβολο του 3 είναι το σύμβολο της ιερότητας, παραδείγματος χάρη, τα άγια των αγίων καταλαμβάνουν  το ένα τρίτο του ναού, οι τάπητες στους ναού τους είχαν και έχουν μήκος 3Χ3, ο πολυέλαιος τους είχε και έχει επτά θήκες για κεριά ( επτάφωτος λυχνία), ο Αριθμός 7 εκφράζει την περιοδικότητα εναλλαγής της δημιουργίας της ύλης.

Στην Αλεξανδρινή εποχή ο Φίλων (20π.χ.-54 περίπου μ.χ ) λέει ότι το 1 είναι ο δημιουργός, το 2 το δημιούργημα, το 3 η θεία ουσία, το 4 η τελειότητα ή η σταθερότητα, το 5 η ύψιστη σοφία κλπ.

Ακόμα και οι πολιτισμοί της αρχαίας Ηπείρου της Αμερικής όπως οι Μάγιας και οι Ολμέκοι χρησιμοποιούν μετρικό σύστημα και αυτό αποδεικνύει την ανεπτυγμένη αστρονομία τους π.χ. το 1 αναπαριστάται με το σύμβολο του Ηλίου, το 2 με τη σελήνη, το σύστημα τους βέβαια είναι πολύ πιο περίπλοκο για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε σε μια απλή ενότητα.

Και στους  Αβοριγίνους (Αυστραλοί ιθαγενείς και το αρχαιότερο είδος των ανθρώπων που ζει ακόμα) υπάρχουν οι σχέσεις των μαθηματικών και του αριθμητικού συστήματος, χρησιμοποιώντας βέβαια ως σχηματοσύμβολα διάφορα ζώα.
Στους πρώτους χριστιανικούς τάφους βλέπουμε τον αριθμό 5, με τη χροιά του σταυρού και ίσως την έννοια της τελειοποιήσεως,  ενωμένο με το ρόδι, που ίσως σημαίνει γενικά την τελειοποίηση του χριστιανού μέσω της ζωή που συμβολίζει το ρόδι, ακόμα ο τάφος είναι το σύμβολο του 4 ή αλλιώς κύβος 4Χ4.

Οι αριθμοί κατά την αριθμολογία ή φιλοσοφία των μαθηματικών εκφράζουν έννοιες και καταστάσεις του κόσμου, έτσι για παράδειγμα έχουμε 1 (εν, αμέριστο) είναι ο δημιουργός, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τον εαυτό του γίνεται 2 (δύο, δυϊσμός, εαυτός)  και έτσι έχουμε 2+1=3 που σημαίνει ο δημιουργός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και δημιουργείται ο κόσμος ο οποίος συγκρατείτε με τη σειρά του με την επέμβαση του δημιουργού δηλαδή 3+1=4 και ο κόσμος φτάνει στην ολοκλήρωση με την επέμβαση του δημιουργού πάλι που σημαίνει 4+1=5 ο αριθμός της τελειότητας που είπαμε πιο πάνω, αυτή η σχέση συνεχίζεται ως το άπειρο (μη πεπερασμένο, ή αυτό που δεν έχει πείρα) χρησιμοποιώντας τα σχηματοσύμβολα και τις έννοιες που κρύβουν. Στην αριθμολογία ή Αριθμοσοφία, το 0 έχει την έννοια του κύκλου ή του απολύτου όπου τίποτα δεν ξεφεύγει και τίποτα δεν παράγεται πριν παραχθεί. Το 1 είναι ο αριθμός που εμπεριέχεται σε όλους και μειώνοντας η αυξάνοντας τον μειώνεται και αυξάνεται και ο ίδιος ο αριθμός.

Έχουμε ακόμα τις τέσσερις πράξεις ή λειτουργίες των φυσικών νόμων και εννοιών, που είναι πολλαπλασιασμός, διαίρεση, πρόσθεση, αφαίρεση. Ένα ρητό περικλείει αυτές τις έννοιες ως εξής ότι αφαιρείται από τη διαίρεση και προστίθεται στο νέο σύνολο πολλαπλασιάζει αυτόματα τα αποθέματα του, (θα μπορούσε να μιλά για την αγάπη), μιλά όμως και για το 1 και τον τρόπο που αλληλεπιδρά στον τρόπο δημιουργίας του Σύμπαντος. Επίσης όλοι οι αριθμοί ή φυσικοί νόμοι ή ένοιες φυσικών νόμων στην προέκταση τους κρύβουν, εμπεριέχουν τους προηγούμενους, όπως και όλοι οι άνθρωποι εμπεριέχουν αυτούς γνώρισαν έως τώρα π.χ. 1=1, 2=1+1, 3=1+1+1 ή 2+1, 4=1+1+1+1 ή 3+1 ή 2+1+1 ή 2+2, 5=1+1+1+1+1 ή 3+2 ή 2+2+1 ή 3+1+1 ή 4+1 και όλο αυτό τείνει στο + άπειρο ή στο – άπειρο εκ του μηδενός (όπου είναι το ανέκφραστο = αυτό που δεν εκφράστηκε ακόμα), όπως γνωρίζουμε από τα μαθηματικά.

Έχει παρουσιαστεί στην Θεοσοφική εταιρεία Ελλάδος.

http://www.theosophicalsociety.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95:2013-08-31-16-39-07&catid=80:general-articles&Itemid=611

Thus deepening the arithmosymvola will try to touch this.Numbers and angles

In the figure above we see that the numbers are similar angles them up.

Starting will be described in terms of of Contemporary Science on mathematics.

Mathematics is the science of independent operating knowledge of our physical world but which are not independent from the operation of the remaining observations or otherwise sciences, is the record of units and quantities of matter and how it is connected between. Their characteristic feature is the special way of presentation arithmosymvolon their problems. Yet it is common to all sciences which means that scientists of different areas such as chemistry, physics, medicine, biology, geography or even history can and connect the individual sciences, studies or combine them together under a common code, the code numbers.

So you say, what they said in antiquity, that the science of numbers is a child of philosophy and counted all the rest.

Of course today even mathematics in the sense of numbers, because mathematics is everything they analyzed (mathematics from the manthano, lessons, learning, student), is fragmented into sub-sectors and it made more branches to union, otherwise nor mathematicians will in future come together (join concepts).
Since the dawn of our world the Algebra and Geometry, another industry with direct relevance for the numbers (which will concern us in another section), created came from everyday observation and experience of life itself and how it is manifested in our natural world.

Numbers and geometric (counting land and manifestations of matter) shapes are directly linked to explicit and irrational links between them.
Our effort will be to examine the conceptual side of numbers or numerology otherwise (the ratio of numbers, expression of ideas of numbers)

Literally the Numerology deals with

by examining the relationships between the numbers.
the main numerology, which explores the relationship of numbers to natural phenomena.
The arithmomanteia applying these relationships.
The arithmosofias examining the profound meaning of all Universe numerical relations.

But what does number, numbers? All similar units, measured amount, crowd, inflected form part of speech, these are some of the interpretations that will come in several dictionaries literally numbers mean count enumerated or regulate the various units.
The schimatosymvola currently used 1,2,3 etc .. from the ancient Babylonians and their history goes back centuries, certainly other peoples as the Phoenicians, the Romans and the Greeks used another numbering system such as I, II, III .. etc., and a, b, c, which is the Greek measuring system. As we see the Ancient Greek straightly connected the ideosymvola with schimatosymvola, ie using the letters of our language for numbers and as already mentioned the Ancient Greek language is mathematical, for it tends to the same concepts with numbers.

The numbers then hide concepts of natural law and the functioning of our ecosystem we call the universe. So used alone as in combinations produce the world of forms, from here comes the concept Arithmetic means dealing with the study of the properties and powers of numbers.

Asked about 530 eg by Pythagoras, who calls the numbers principles of things, who inherits them in turn by the ancient Egyptians and easterners where always numeric notation prevailed.

As Iamblichus in (Life of Pythagoras 28), Pythagoras himself admits that the theory of numbers inherited from Orpheus, who taught that the number is the beginning of all things in heaven, earth and the intervals between them and the root of eternity the Divine let’s not even forget the famous Tetraktys Pythagoras where the disclosure of the whole creation is summarized.
Even Plato whose real name was Plato‘s title is given because it had broad forehead and generally wide body, nurtures the theory of symbols of numbers and call happy those who understand spiritual numbers and understand the powerful effects on the Plato numbers are the cause of global harmony and production of everything.
The Babylonians admit as sacred numbers. Their use from 1-60, the 60 means the Anu father of the gods, 50 means the Bell, the 40 EA, the 15 Ishtar.

The Hebrew tribes consider these in turn as sacred numbers and concepts that hide as world powers or the god eg symbol 3 is the symbol of sanctity, for example, the holy of holies occupy the third temple, carpets in the temple had been along 3X3, their chandelier had been seven cases for candles (Menorah) the number 7 is the switching frequency of the creation of matter.

In Alexandrian era Philo (20p.ch.about 54 AD) says that 1 is the creator, the two creature, the three divine substance, 4 perfection or stability, 5 the highest wisdom etc. .

Even the civilizations of the ancient continent of America as the Mayan and Olmec use metric and this proves their developed astronomy eg 1 is represented by the symbol of the sun, the two with the moon, their system of course is much more complicated for us to explain in a simple module.

And Aborigines (Australian natives and the oldest type of people who still lives) are the relations of mathematics and numerical system, using course as schimatosymvola various animals.
In early Christian tombs see the number 5, the complexion of the cross and perhaps the notion of processing, combined with the pomegranate, perhaps generally means the perfection of Christian life through symbolizing the pomegranate, even the grave is the symbol of 4 or otherwise cube 4×4.

The numbers in numerology or philosophy of mathematics express concepts and situations of the world, so for example we have one (this, unreserved) is the creator, who perceived himself is 2 (two, dualism, self) and so we 2+ 1 = 3 means the creator understands himself and the world which is held in turn by the intervention of the creator that is 3 + 1 = 4 and the world reaches its conclusion with the intervention of the author again that means 4 + 1 = 5 the number of perfection we said above, this relationship continues to infinity (non-finite, or what has not learned) using schimatosymvola and concepts hide. In numerology or arithmosofias, 0 has the meaning of the circle or the absolute where nothing escapes and nothing produced before produced. The 1 is the number contained in all and reducing the increasing and decreasing increasing and the number itself.

We still have four operations or functions of the physical laws and concepts, which is multiplication, division, addition, subtraction. A motto embracing these concepts as follows that is removed from the division and added to the new set automatically multiplies the stocks, (could talk about love), but speaks for the one and the way it interacts in the universe creation mode . Also all numbers or physical laws or notions of physical laws in their extension hiding, containing the previous, like all people include those experienced to date eg 1 = 1, 2 = 1 + 1, 3 = 1 + 1 + 1 or 2 + 1 4 = 1 + 1 + 1 + 1 or 3 + 1 or 2 + 1 + 1 or 2 + 2 5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 or 3 + 2 or 2 + 2 + 1 or 3 + 1 + 1 or 4 + 1 and all this goes to + infinity or infinity from scratch (which is inexpressible = this is not expressed yet), as we know from mathematics.

Has occurred in Greece Theosophical company.

Leave a Reply